VOSS IDROTTSLAG

Medlemskontingentar

Kontingent

Born kr 200 - til og med 16 år

Vaksne kr 300 

Familiekontingent kr 600 for foreldre/føresette og born til og med 19 år. 

Merk at enkelte grupper også har treningsavgift.
Medlem i ei gruppe gjeld som medlem i ALLE grupper, men gje melding om kva gruppe du vil stå i. 

Ynskjer du melde deg inn i laget eller har spørsmål, vend deg til ein av kontaktpersonane eller fyll ut og send skjemaet under. Du kan sjølvsagt  (og gjerne) melda deg inn i laget i Min idrett

Betaling av kontingent. Kontingenten kan du betala i Min idrett (minidrett.nif.no).

Brukarar som ikkje har ein Min idrett-profil som dei kjenner, kan oppretta seg som Ny brukar på Min idrett. Hjelp finn du her


Dersom du ikkje kjenner  Brukarnamnet/Passordet ditt, men har brukt Min idrett tidlegare,gjer du følgjande:

1. Klikk på gløymt brukarnamn/passord

2. Vel å få tilsent eingongskode på sms eller e-post og skriv inn mailadresse/mobilnummer.

3. Legg inn eingongskode

4. Brukarnamnet står øvst i dette vindauga. Noter deg dette og registrer ønskjeleg passord 2 gonger.

5. Logg inn med brukernamn og passordEg ynskjer å melda meg inn i Voss Idrottslag:

(Alle felt må fyllast ut)
Fornamn:


Etternamn:


Mobiltelefon:


Adresse:


Fødselsdato:


Føresett: (dersom under 18år)


Epost:


Statsborgarskap:


Kjønn:


Gruppe:
 Voss IL - Grupper
 Alpint  Friidrett  Hestesport  Idrettsskulen  Nordisk  Orientering  Symjing  Tennis  Turn  Randonee

        Rediger