VOSS IDROTTSLAG
Handlingsplan

Handlingsplan 2017-18

HANDLINGSPLAN  2018 - 2019

1.1.  Sportslege utfordringar

 • Å rekruttere trenarar og stimulere til trenarutdanning

 • Å rekruttere nye medlemmer ved samarbeid skule/barnehage
 • Å rekruttere og engasjere fleire foreldre
 • Å satse aktivt på toppidrett m.a. ved å samarbeide med toppidrettslina ved Voss gymnas. 
 • Å utvikle samarbeidet med andre idrettslag, men slik at namnet Voss står sentralt
 • Å halde fram samarbeidet med Voss ungdomsskule om ski valfag
 • Å halde fram med å vera ein aktiv arrangør på regionalt og nasjonalt plan
 • Å betre trim- og treningstilboda for aldersgruppa 16 - 30 år         
 •   fleire aktive til å halde fram ut over barnealderen/aldersbestemte klassar
 • Å vidareutvikle aktivitets- og treningstilbod for funksjonshemma
 • Å leggja til rette for inkludering av fleirkulturelle i laget

1.2.  Anleggsutvikling

 • Å arbeide for å bevare Bømoløypa/friluftareal i Bømoen
 • Samarbeida med Utferdslaget om bruken av Rosethytta
 • Å arbeide for forlenging og fornying av festekontraktar til laget sine anlegg i Bavallen og utvikling av anlegget til felles utnytting for idrett og skianlegg. 
 • Å arbeida for eit nytt idrottshus/arenahus med lagsrom
 • Å arbeida for å vidareutvikla Voss ski og tursenter
 • Å arbeida for at ein storhall i sentralidrettsanlegget også kan få friidrettsfasilitetar


 

                        


SPONSORAR

AKTUELT
Årsmøtet 2019, 28.mars
Polar treningsklokke
OPPSTART TURN 2019
Friidrettstemne onsdag 19.09
Bestilling av lagsdrakter
Friidrettstemne 29.08
Vossameisterskapen i friidrett 6.06
Friidrettsstemne onsdag 9.05
O-løp 2 i Bømoen onsdag 16. mai
Terrengløp 18.04
Friidrettstrening
Årsmøte i hovudlaget 22.03, kl.20
Open dag i Idrettshallen 11.03
Basistrening
Vossameisterskapen i friidrett 7.juni
Resultat friidrett 22.05
Friidrettstemne måndag 22.05
Vossameisterskapen i terrengløp 3.05
Bestilla overtrekksdrakt
Idrett for alle, 15-19år
Betaling av medlemskontingent
Brikke og O-drakt?

Voss IL på facebook  
Handlingsplan

Handlingsplan 2017-18

HANDLINGSPLAN  2018 - 2019

1.1.  Sportslege utfordringar

 • Å rekruttere trenarar og stimulere til trenarutdanning

 • Å rekruttere nye medlemmer ved samarbeid skule/barnehage
 • Å rekruttere og engasjere fleire foreldre
 • Å satse aktivt på toppidrett m.a. ved å samarbeide med toppidrettslina ved Voss gymnas. 
 • Å utvikle samarbeidet med andre idrettslag, men slik at namnet Voss står sentralt
 • Å halde fram samarbeidet med Voss ungdomsskule om ski valfag
 • Å halde fram med å vera ein aktiv arrangør på regionalt og nasjonalt plan
 • Å betre trim- og treningstilboda for aldersgruppa 16 - 30 år         
 •   fleire aktive til å halde fram ut over barnealderen/aldersbestemte klassar
 • Å vidareutvikle aktivitets- og treningstilbod for funksjonshemma
 • Å leggja til rette for inkludering av fleirkulturelle i laget

1.2.  Anleggsutvikling

 • Å arbeide for å bevare Bømoløypa/friluftareal i Bømoen
 • Samarbeida med Utferdslaget om bruken av Rosethytta
 • Å arbeide for forlenging og fornying av festekontraktar til laget sine anlegg i Bavallen og utvikling av anlegget til felles utnytting for idrett og skianlegg. 
 • Å arbeida for eit nytt idrottshus/arenahus med lagsrom
 • Å arbeida for å vidareutvikla Voss ski og tursenter
 • Å arbeida for at ein storhall i sentralidrettsanlegget også kan få friidrettsfasilitetar


 

                        


AKTUELT
Årsmøtet 2019, 28.mars
Polar treningsklokke
OPPSTART TURN 2019
Friidrettstemne onsdag 19.09
Bestilling av lagsdrakter
Friidrettstemne 29.08
Vossameisterskapen i friidrett 6.06
Friidrettsstemne onsdag 9.05
O-løp 2 i Bømoen onsdag 16. mai
Terrengløp 18.04
Friidrettstrening
Årsmøte i hovudlaget 22.03, kl.20
Open dag i Idrettshallen 11.03
Basistrening
Vossameisterskapen i friidrett 7.juni
Resultat friidrett 22.05
Friidrettstemne måndag 22.05
Vossameisterskapen i terrengløp 3.05
Bestilla overtrekksdrakt
Idrett for alle, 15-19år
Betaling av medlemskontingent
Brikke og O-drakt?

SPONSORAR


Voss IL på facebook  
 Voss IL - Grupper
 Alpint  Friidrett  Hestesport  Idrettsskulen  Nordisk  Orientering  Symjing  Tennis  Turn  Randonee

        Rediger