VOSS IDROTTSLAG
Årsmøte

Årsmøtet 2019
Årsmøtet i 2019 vert på Fleischer´s hotell torsdag 28.mars kl.19.00. 

Her finn du årsmelding 2018 for hovudlaget

Her finn du
 • Resultatrekneskap for hovudlaget og alle grupper samla
 • Balanserapport 
Her finn du budsjett for 2019 for heile laget samla - og her på excelark

Her finn du gjeldande organisasjonsplan - skal godkjennast av årsmøtet

Her finn du protokoll 22.03 2018
Her finn du rapportar frå nemnder/styre 

Årsmeldingane til gruppene får du på årsmøtet. Elles skal dei finnast på heimesida til gruppene.

Årsmøtet 2018
Årsmøtet 2018 er på Fleischers hotell torsdag 22.03 kl. 20.00

Her finn du
 • årsmelding for hovudlaget
 • protokoll frå årsmøtet 23.mars,2017
 • rapport frå nemndene
Her finn du
 • rekneskapen for hovudlaget
 • rekneskapen for alle gruppene
Her finn du revisjonsmeldinga
Her finn du alle budsjetta for 2018 
Her finn du årsmeldingar frå gruppene 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Protokoll årsmøtet 2017
 Her finn du protokollen frå årsmøtet den 23.mars 2017: Protokoll

Årsmøtedokument 23.03.2017
Årsmøtet vert helde på Fleischers hotel torsdag 23.03 kl.19.30
 
Årsmelding Voss IL og rapport frå nemnder 2016 finn du her 

Rekneskapen/alle resultatrapportar 2016 finn du her 

Samla budsjett og for gruppene finn du her:

Årsmeldingar frå gruppene finn du her
Årsmøtedatoar 2017
 Årsmøtedatoar for gruppene og hovudlaget finn du her

Protokoll årsmøtet 30.03.2016
 Protokollen frå årsmøtet 2016 finn du her 

Årsmøtesaker 30.03.2016
Årsmøtet i 2016 vert på Fleischer´s hotel onsdag 30. mars kl. 19.30. 

Me vonar mange av medlemene vert med. 

Alle saksdokumenta til årsmøtet finn de her: 


SPONSORAR

AKTUELT
O-løp og premieutdeling 19. oktober
Friidrettsstemne 18.09
Friidrettsstemne 28.08
Tinestafetten 7.mai
Årsmøtet 2019, 28.mars
Friidrettstemne onsdag 19.09
Friidrettsstemne onsdag 9.05
O-løp 2 i Bømoen onsdag 16. mai
Terrengløp 18.04
Friidrettstrening
Årsmøte i hovudlaget 22.03, kl.20
Open dag i Idrettshallen 11.03
Basistrening
Vossameisterskapen i friidrett 7.juni
Resultat friidrett 22.05
Friidrettstemne måndag 22.05
Vossameisterskapen i terrengløp 3.05
Bestilla overtrekksdrakt
Betaling av medlemskontingent

Voss IL på facebook  
Årsmøte

Årsmøtet 2019
Årsmøtet i 2019 vert på Fleischer´s hotell torsdag 28.mars kl.19.00. 

Her finn du årsmelding 2018 for hovudlaget

Her finn du
 • Resultatrekneskap for hovudlaget og alle grupper samla
 • Balanserapport 
Her finn du budsjett for 2019 for heile laget samla - og her på excelark

Her finn du gjeldande organisasjonsplan - skal godkjennast av årsmøtet

Her finn du protokoll 22.03 2018
Her finn du rapportar frå nemnder/styre 

Årsmeldingane til gruppene får du på årsmøtet. Elles skal dei finnast på heimesida til gruppene.

Årsmøtet 2018
Årsmøtet 2018 er på Fleischers hotell torsdag 22.03 kl. 20.00

Her finn du
 • årsmelding for hovudlaget
 • protokoll frå årsmøtet 23.mars,2017
 • rapport frå nemndene
Her finn du
 • rekneskapen for hovudlaget
 • rekneskapen for alle gruppene
Her finn du revisjonsmeldinga
Her finn du alle budsjetta for 2018 
Her finn du årsmeldingar frå gruppene 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Protokoll årsmøtet 2017
 Her finn du protokollen frå årsmøtet den 23.mars 2017: Protokoll

Årsmøtedokument 23.03.2017
Årsmøtet vert helde på Fleischers hotel torsdag 23.03 kl.19.30
 
Årsmelding Voss IL og rapport frå nemnder 2016 finn du her 

Rekneskapen/alle resultatrapportar 2016 finn du her 

Samla budsjett og for gruppene finn du her:

Årsmeldingar frå gruppene finn du her
Årsmøtedatoar 2017
 Årsmøtedatoar for gruppene og hovudlaget finn du her

Protokoll årsmøtet 30.03.2016
 Protokollen frå årsmøtet 2016 finn du her 

Årsmøtesaker 30.03.2016
Årsmøtet i 2016 vert på Fleischer´s hotel onsdag 30. mars kl. 19.30. 

Me vonar mange av medlemene vert med. 

Alle saksdokumenta til årsmøtet finn de her: 


AKTUELT
O-løp og premieutdeling 19. oktober
Friidrettsstemne 18.09
Friidrettsstemne 28.08
Tinestafetten 7.mai
Årsmøtet 2019, 28.mars
Friidrettstemne onsdag 19.09
Friidrettsstemne onsdag 9.05
O-løp 2 i Bømoen onsdag 16. mai
Terrengløp 18.04
Friidrettstrening
Årsmøte i hovudlaget 22.03, kl.20
Open dag i Idrettshallen 11.03
Basistrening
Vossameisterskapen i friidrett 7.juni
Resultat friidrett 22.05
Friidrettstemne måndag 22.05
Vossameisterskapen i terrengløp 3.05
Bestilla overtrekksdrakt
Betaling av medlemskontingent

SPONSORAR


Voss IL på facebook  
 Voss IL - Grupper
 Alpint  Friidrett  Hestesport  Idrettsskulen  Nordisk  Orientering  Symjing  Tennis  Turn  Randonee

        Rediger